Genel Müdürlük

  • Ataköy Marina İçi – Ataköy Sahil Yolu , Marina Yönetim Binası yanı 34158 Bakırköy/İstanbul

Sosyal Ağlarda FLYCAM

Stok Hacimsel Ölçümü

Endüstriyel stok analizleri için dünya çapında çözümler sunuyoruz:
– Güvenli
– Verimli
– Hassas
– Maliyet Etkili
Stok hacimlerini tahmin etmek için kullanılan teknikler karmaşık, zaman alıcı, masraflı ve çoğu zaman hatalıdır.Flycam Teknik İnsansız Hava Araçlar , stok yığınlarının stereo görüntülerini hızla yakalayabiliyor.
Flycam Teknik İnsansız Hava Araçları , normalde geleneksel hacimsel araştırmalarla ilişkili verimsizlikler ve güvenlik sorunları olmaksızın, stok yığınlarının ve çevrelerinin stereo imgelerini hızla yakalayabiliyor.
Bu görüntü, daha önce var olan stok verileriyle karşılaştırılabilen bir 3B haritası üreten,Flycam Teknik İnsansız Hava Araçlarının alogoritması ve fotogrametrik yazılımı kullanarak yoğun bir nokta bulutuna dönüştürülür.
Verimli ve uygun maliyetli bu teknoloji,Flycam Teknik’in müşterileri tarafından belli bir zaman periyodu boyunca stok hacmindeki değişimleri doğru bir şekilde hesaplamak için kullanılmaktadır.