Genel Müdürlük

  • Ataköy Marina İçi – Ataköy Sahil Yolu , Marina Yönetim Binası yanı 34158 Bakırköy/İstanbul

Sosyal Ağlarda FLYCAM

Hizmetlerimiz

Stok Hacimsel Ölçümü

Endüstriyel stok analizleri için dünya çapında çözümler sunuyoruz: – Güvenli – Verimli – Hassas – Maliyet Etkili Stok hacimlerini tahmin etmek için kullanılan teknikler karmaşık, zaman alıcı, masraflı ve çoğu zaman hatalıdır.Flycam Teknik İnsansız Hava Araçlar , stok yığınlarının stereo …

Read more

Rüzgar Panelleri

Rüzgar Tribünün İncelemesi Bir zamanlar, bazı uzmanlar herhangi bir sorunun resimlerini çekmek için yalnızca bir cep telefonu kamerasını yeterli görüyorlardı. Tüm alanın muayene süreci aylar sürebiliyordu. Neyse ki, drone teknolojisindeki ilerlemeler bu hantal bakım çabasını daha güvenli ve daha modern …

Read more

Maden Yoğunluk Ölçümü

Madencilik endüstrisi için kanıtlanmış, dünya çapında çözümler sunuyoruz: – Güvenli – Verimli – Hassas – Maliyet Etkili Çıkarılmış cevherin hacmi ve tonajının doğru ölçümü her zaman karmaşık, zaman alıcı, masraflı ve güvenilmez olmuştur. Flycam Teknik İnsansız Hava Araçları , normalde …

Read more

Kontur ve Topografik Haritalama

Topografik haritalar, Dünya yüzeyinde görünen özelliklerin detaylı, doğru grafik gösterimlerini sağlar. Topografik haritalar, genellikle kontur çizgilerini kullanarak kabartmanın niceliksel gösterimi ve büyük ölçekli ayrıntılarıyla karakterize edilen bir harita türüdür. Bu haritalar, zemini rahatlatma (arazi şekilleri ve arazi), drenaj (göl ve …

Read more

Hassas Tarım Uygulamaları

Günümüzde Tarım daha fazla üretim ve verimlilik gerektirmektedir. Maliyetleri düşürmek, zamanı azaltmak ve tüm tarım işletmeciliğini daha verimli hale getirmek, artan nüfusla birlikte, hem küresel hem de yerli pazarlar için son derece büyük önem kazanmaktadır. Flycam Teknik olarak çiftliklerde verimi …

Read more

Güneş Enerji Panelleri

Güneş Enerjisi Panelleri Güneş panelleri enerji üretmek için son yıllarda aktif olarak kullanılan doğa dostu sistemlerdir. Güneş enerjisi, gerek çevreci olması gerekse ucuz işletme maliyeti sebebi ile tercih edilen elektrik üretme yöntemlerinden biri haline gelmiştir. Hemen hemen her alanda kullanılabilen …

Read more

Gerçek Ortofoto

Gerçek Ortofoto’da binaları çevreleyen cadde ve diğer özellikler açıkça görülür. Görüntülerin temel ortorektifikasyonuna ek olarak, Flycam Teknik’in,gerçek Ortofotosu gerçek değerleri sunar. Standart ortofoto düzeltme, zemin seviyesi özelliklerinde, binaların ve köprülerin tepeleri gibi yerdeki özelliklerin üst üste binme yer değiştirmesini düzeltir, …

Read more

Enerji Hatları

ENERJİ NAKİL HATLARI İNCELEMESİ Elektrik enerjisinin üretim merkezlerinden tüketim merkezlerine kadar en az kayıpla ve dolayısıyla en yüksek verimle iletilmesi ve dağıtılması gerekir. Enerjinin iletimi, yüksek gerilimin yalıtım problemlerinden dolayı havai hatlarla yapılır. Hava hatlarında alüminyum ve bakır iletkenler kullanımı …

Read more

Bitki Analizi

Tarımsal İHA gözleminde üstün yenilikler sunmaktayız: – Mahsul Yönetimi – Bitki Sağlığı – Durum Tahmini – Haşere Kontrolü Flycam Teknik, tarla üretimini doğru bir alan ölçeğinde yönetmek için dijital veriler toplamak gibi tarımsal İHA izleme teknolojisinde en yeni yenilikleri sunar. …

Read more

Arazi Hacimsel Ölçüm

Çöp imha sanayi için dünya çapında çözümler sunuyoruz: – Güvenli – Verimli – Hassas – Maliyet Etkili Depolama alanları, biriken toksik atık ve gazlardan dolayı tehlikelidir ve periyodik olarak değerlendirilmesi için özel prosedürler gereklidir. Depolama hacimlerinin hesaplanması ve çökeltilmesi için …

Read more

Afet Etki Değerlendirmesi

İHA teknolojisinin kullanılması, acil durum müdahale personelinin daha güvenli olmasını sağlar ve yüksek riskli durumlara girilmesi gereken durumlarda en aza indirgenmesine yardımcı olur. Tipik bir felaket giderme döngüsü zaman almaktadır. Sigorta talebi riski ve yapısal değerlendirmeler, arama kurtarma operasyonları, geçici …

Read more